Zdravé dýchanie v spoločných kanceláriách

Konečne sme naspäť na pracovisku, no v tom príde kýchajúci kolega a z rádia zaznie správa o druhej vlne pandémie. To snáď nie! My ale vieme ako vzduch v open office vyčistiť od baktérií a vírusov.
foto: http://www.freepik.com - Designed by prostoole
Poznáte to, konečne sme sa vrátili do pracovného života po dlhých mesiacoch práce z domu, práce s deťmi na krku, dobiehania termínov po nociach. Konečne máme svoj kľud na prácu, no v tom príde kolega, ktorý začne kýchať alebo kašľať. Síce vždy vybehne na chodbu, ale aj tak to v nás vzbudí neistotu. Zvlášť keď médiami sa šíri správa o príchode druhej vlny pandémie.
Podľa dlhodobej štatistiky Slovensko patrí v Európskej únii ku krajinám, ktoré sú najviac postihnuté závažnými pľúcnymi chorobami s vysokou úmrtnosťou a existuje tu priama súvislosť s kvalitou nášho ovzdušia. To svedčí o tom, že už aj bez epidémie naše ovzdušie nie je práve najkvalitnejšie. A keďže 90% času trávime v interiéri, tak dýchaný vzduch  by mal byť čo najčistejší.
Tam, kde bolo doteraz najväčšie riziko nákazy vírusmi, vdýchnutia baktérií a iných škodlivých patogénov, teda v uzavretých verejných priestoroch ako sú nemocnice, nákupné centrá, úrady, divadlá, kiná a podobne, tak tam spoločnosť GreMi KLIMA ponúka riešenie, aby  tieto priestory boli bezpečnejšie.
Štandardne ponúkame do našich vzduchotechnických projektov dezinfekčné filtre, no vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli o rozšírenie nášho portfólia aj v tomto smere. Ide o účinnejšie jednotky na dezinfekciu vzduchu, vzduchotechniky ako aj samotných priestorov, v ktorých sa ľudia nachádzajú. Podarilo sa nám na slovenský a český trh dostať rokmi overenú technológiu PCO. Ide o certifikovanú technológiu, ktorá sa nazýva fotokatalytická oxidácia, zastrešená medzinárodnou značkou Dust Free. Túto značku v SR a ČR výhradne zastupuje GreMi KLIMA, s.r.o. Princípy tejto technológie sa používajú na čistenie vzduchu aj vo vesmírnych projektoch NASA a na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. Ide teda o unikátnu technológiu, ktorá je účinná ako v prípade uvedených mikroorganizmov ako baktérie a vírusy, tak aj v prípade prchavých organických látok, vrátane tých nepríjemne zapáchajúcich.
O účinnosti tejto technológie nás presvedčil aj odborník v tejto oblasti Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podrobne preskúmal dokumentáciu a výsledky vedeckých testov jednotiek Dust Free a už aj podľa jeho predošlých vedeckých prác nám účinnosť týchto jednotiek len potvrdil.

Čo je fotokatalytická oxidácia?

Väčšina z nás si spomenie, že katalyzátor je látka, ktorá výrazne urýchľuje nejakú chemickú reakciu bez toho, aby sa sama pri tejto reakcii spotrebovávala. Toto zrýchlenie je zväčša obrovské, čo väčšinou znamená, že nejaký hmatateľný produkt reakcie bez použitia katalyzátora nie je možné získať. Na rozdiel od katalyzátora, fotokatalyzátor je taká látka, ktorá na urýchlenie reakcie potrebuje zároveň byť aj osvetľovaná nejakým typom žiarenia. Toto žiarenie vzbudí elektróny povrchových atómov katalyzátora, čím sa tento povrch stáva mimoriadne reaktívnym. Príslušná reakcia sa nazýva fotokatalýza“ vysvetľuje profesor Jesenák. Fotokatalytická oxidácia je teda reakcia, pri ktorej sa nejaká látka oxiduje fotokatalyzátorom pri súčasnom ožarovaní viditeľným alebo neviditeľným svetlom.

Aký je princíp eliminácie negatívnych častíc vo vzduchu?

Vo svojom základnom princípe je jednoduchý. V dôsledku fotokatalytickej oxidácie dochádza k výraznému poškodeniu molekúl stavebných štruktúr plesní, baktérií a vírusov, vďaka čomu sa stávajú neaktívne a teda nie sú schopné rozmnožovať sa. Pri oxidácii prchavých látok vo vzduchu zasa dochádza k ich úplnému rozkladu“, dodáva profesor Karol Jesenák. Teda hlavným konečným produktom oxidácie sú najčastejšie dve neškodné látky, ktorými sú oxid uhličitý vo veľmi nízkych koncentráciách a voda. Ako podobný príklad tohto procesu môžeme uviesť rozkladanie nebezpečných produktov nedokonalého spaľovania benzínu v automobiloch. Jedným z hlavných rozdielov je, že v automobiloch ide o klasickú katalýzu na nanočasticiach platiny.

Fotokatalyzátor na báze oxidu titaničitého

Fotokatalytické vlastnosti má viac látok, avšak pre čistenie vzduchu vnútorných priestorov budov sa takmer výlučne používa kombinácia dvoch foriem oxidu titaničitého: anatasu a rutilu. Zhodujeme sa a profesor dodáva: „Obidve formy majú rovnaký chemický vzorec TiO2, líšia sa ale svojou štruktúrou. Hlavné dôvody pre ich využitie sú tri:  majú výborné fotokatalytické vlastnosti, sú to zdravotne neškodné látky a sú zároveň aj relatívne lacné. Tieto minerály sa vyskytujú v prírode ako súčasť hornín, ale aj ako samostatné kryštály, avšak pre využitie v technológii PCO sa využívajú fotokatalyzátory v podobe syntetických látok, za ktorých vývojom sú roky poctivého vedeckého výskumu a vylepšovania. Touto technológiou je možné čistiť vzduch v interiéroch budov, alebo dokonca vzduch v medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, či v kabínach kozmických lodí.  Pri návrhu fotokatalytickej jednotky DUST FREE boli uplatnené aj skúsenosti pri čistení vzduchu v týchto vesmírnych projektoch“.

Ako funguje PCO jednotka DUST FREE

Fotokatalytitickú jednotku DUST FREE tvoria dve hlavné časti. Prvou je fotokatalyzátor v tvare včelieho plástu tvorený viaczložkovou zliatinou s obsahom vyššie spomenutých foriem oxidu titaničitého. Druhou časťou je naň nasmerovaný zdroj ultrafialového (UV) žiarenia, ktoré má tiež dezinfekčné účinky. Ďalej vysvetľuje profesor Jesenák: „cez plástovú štruktúru PCO jednotky však nemusí pretekať celý objem čisteného vzduchu, pretože jeho oxidačná dekontaminácia neprebieha iba na povrchu katalyzátora, ale aj v jeho okolí“. Toto je hlavná výhoda PCO technológie v jednotkách Dust Free, pretože okrem vzduchu vo vzduchotechnike čistí aj povrchy v miestnostiach, kam tento vzduch prúdi.
Presný chemický proces fungovania jednotiek Dust Free opísal profesor v druhom podrobnejšom článku.

Inštalácia a použitie PCO jednotiek DUST FREE

Na obrázkoch sú tri typy PCO jednotiek, ktoré boli navrhnuté jednak na priamu inštaláciu do nových vzduchotechnických rozvodov a zároveň aj do už existujúcich potrubných trás, prípadne priamo do komôr vzduchotechnických jednotiek. Okrem týchto potrubných dezinfekčných jednotiek je v ponuke aj kompaktná FC jednotka (tiež na obrázku), ktorú možno vďaka malým rozmerom inštalovať do nástenných, kazetových a stropných klimatizačných jednotiek. Taktiež je možná jej inštalácia do vodou chladených alebo vodou vykurovaných klimatizačných zariadení (takzvaných fan coilov). Zobrazené jednotky Dust Free sa podľa ich cieľového využitia líšia najmä v hodnotách povoleného maximálneho prietoku vzduchu, vďaka čomu možno zvoliť optimálny výber PCO jednotky pre konkrétne využitie a pre konkrétny objem čisteného vnútorného priestoru. Vo všetkých prípadoch dokážu PCO jednotky DUST FREE výrazne skvalitniť vetrací vzduch privádzaný do vetraného priestoru.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, chcete sa dozvedieť viac, prípadne vás zaujímajú možnosti a ceny dodávky jednotiek DUST FREE neváhajte nás kontaktovať. Obratom Vám budú odpovedať naši technici a obchodníci.
Děkujeme. Vašu správu sme zaznamenali, a čo najskôr Vás budeme kontaktovať.
Oops! Pri odosielaní formulára sa vyskytla nejaká chyba.
producent
Dust Free®, LP
1112 Industrial Drive
PO Box 519, Royse City, TX 75189
VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE  PRE ČESKÚ REPUBLIKU A SLOVENSKO
GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Slovenská republika
kontakt
+421 41 509 20 20
dustfree@gremi.com