vzduch bez patogénov v interiéri
Roky zdokonaľovaná technológia z vesmírnych projektov s najefektívnejšou fotokatalytickou oxidáciou odteraz k dispozícii pre každú vzduchotechnickú inštaláciu.
o čo ide

Dezinfekcia vzduchotechniky a klimatizácie

Štandardné dezinfekčné jednotky DUST FREE sú navrhnuté na priamu inštaláciu do nových vzduchotechnických rozvodov, do existujúcich potrubných trás, prípadne priamo do komory vzduchotechnickej jednotky. Výrazne dokážu skvalitniť vetrací vzduch privádzaný do vetraného priestoru a  to bez ohľadu na to, v akom stave je inštalovaná vzduchotechnika. Okrem potrubných dezinfekčných jednotiek je v  ponuke aj kompaktná jednotka FC, ktorá sa vďaka malým rozmerom dá inštalovať do nástenných, kazetových a  stropných klimatizačných jednotiek. Taktiež je možná jej inštalácia do vodou chladených alebo vykurovaných fan coilov.
ako to funguje

Účinná likvidácia vírusov, baktérií, plesní a zápachov

Technológia PCO (Photo Catalitic Oxidation) bola vyvinutá NASA a  používa sa na dezinfekciu prostredia  pri vesmírnych misiách na ISS. Princíp fotokatalytickej oxidácie sa bežne využíva napríklad aj na sterilizáciu v modernej dentálnej praxi.

Technológia PCO napodobňuje a reprodukuje to, čo sa v prírode deje pomocou fotokatalýzy (časť fotosyntézy). Je to proces, ktorý vďaka kombinovanému pôsobeniu slnečných UV lúčov, vlhkosti vzduchu a  niektorých vzácnych kovov v prírode vytvára oxidačné ióny, ktoré sú schopné zničiť väčšinu toxických látok a  organických zlúčenín.

V PCO jednotkách sa ako katalyzátor používa oxid titaničitý, ktorý pri fotochemickej reakcii viaže jednu molekulu kyslíka k  už existujúcemu vodíku a  molekulám kyslíka vzdušnej vlhkosti (H₂O), čím sa vytvára zriedený (množstvo pod 0,02 ppm) peroxid vodíka. Takto generovaný peroxid vodíka H₂O₂ je vysoko účinný pri ničení organickej záťaže, a  to tak v  privádzanom vzduchu, ako aj v samotnom vetranom priestore. Okrem vzduchu v  priestore sú dezinfikované aj všetky povrchy, ktoré sú v  styku s privádzaným vzduchom.

Fotokatalytická oxidácia (PCO)

UV Lampa ožaruje voštinovú patrolu so špeciálnym plášťom s obsahom oxidu titaničitého TiO₂, ktorý katalyzuje (urýchľuje) následný proces počas ktorého sa vplyvom žiarenia tvoria hydroxylové radikály (OH) a peroxid vodíka (H₂O₂).

Tieto prvky veľmi účinne redukujú a  odbúravajú  prchavé organické zlúčeniny tým, že ich rozložia až na úroveň konečných produktov H₂O a  CO₂.

Takto sa v prúde vzduchu prechádzajúcom dezinfekčnou jednotkou DUST FREE účinne odstráni veľké spektrum rôznych nečistôt organického charakteru (baktérie, plesne, riasy, vírusy alebo zápachy).

Podmienkou správnej funkcie DUST FREE modulu je relatívna vlhkosť vzduchu najmenej  20%.

VÝSLEDKY klinickej štúdie

Likvidácia baktérií a plesní

Likvidácia zápachov

portfólio produktov

FC Unit

maximálny prietok vzduchu

m³/h

800

rozmery

cm

12,6×7,9×5,0 + 7,8×3,7×2,6 (adaptér)

hmotnosť

kg

0,45

spotreba

W

10

elektrické napätie

V

230 V – 50/60Hz

Vlastnosti

fotokatalytická oxidácia PX5

Určenie

Kompaktná jednotka určená na inštaláciu do nástenných, kazetových a stropných klimatizačných jednotiek. Taktiež je možná ju aplikovať do vodou chladených alebo vykurovaných fan coilov.

MICROPURE

maximálny prietok vzduchu

m³/h

1 500

rozmery

cm

15,2×15,2×20,2

hmotnosť

kg

1,1

spotreba

W

13,3

hĺbka patróny

cm

14

elektrické napätie

V

24V / 230 V – 50/60Hz

Vlastnosti

fotokatalytická oxidácia MX4

Určenie

Jednotka DUST FREE MICROPURE je navrhnutá na priamu inštaláciu do nových vzduchotechnických rozvodov, do existujúcich potrubných trás, prípadne priamo do komory vzduchotechnickej jednotky.

ACTIVE

maximálny prietok vzduchu

m³/h

2 000

3 000

rozmery

cm

16,5×15,3×25,2

15,8×15×37

hmotnosť

kg

1,1

1,3

spotreba energie

A

1,4

1,4

hĺbka patróny

cm

17,5

29

elektrické napätie

V

24V / 230 V – 50/60Hz

Vlastnosti

fotokatalytická oxidácia IPG

negatívna ionizácia vduchu pre zachytávanie prachových mikročastíc ich zhlukovaním

Určenie

Jednotka DUST FREE ACTIVE je navrhnutá na priamu inštaláciu do nových vzduchotechnických rozvodov, do existujúcich potrubných trás, prípadne priamo do komory vzduchotechnickej jednotky.

AIR KNIGHT

maximálny prietok vzduchu

m³/h

2 500

4 000

rozmery

cm

15,8×15×25,2

15,8×15×37

hmotnosť

kg

1,3

1,4

spotreba energie

A

0,8

1,2

hĺbka patróny

cm

17,5

30

elektrické napätie

V

24V / 230 V – 50/60Hz

Vlastnosti

fotokatalytická oxidácia IPG

pozitívna aj negatívna ionizácia vduchu pre zachytávanie prachových mikročastíc ich zhlukovaním

Určenie

Najvýkonnejší rad jednotiek DUST FREE AIR KNIGHT je navrhnutý na priamu inštaláciu do nových vzduchotechnických rozvodov, do existujúcich potrubných trás, prípadne priamo do komory vzduchotechnickej jednotky.

Napísali o nás

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, chcete sa dozvedieť viac, prípadne vás zaujímajú možnosti a ceny dodávky jednotiek DUST FREE neváhajte nás kontaktovať. Obratom Vám budú odpovedať naši technici a obchodníci.
Děkujeme. Vašu správu sme zaznamenali, a čo najskôr Vás budeme kontaktovať.
Oops! Pri odosielaní formulára sa vyskytla nejaká chyba.
producent
Dust Free®, LP
1112 Industrial Drive
PO Box 519, Royse City, TX 75189
VÝHRADNÉ ZASTÚPENIE  PRE ČESKÚ REPUBLIKU A SLOVENSKO
GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Slovenská republika
kontakt
+421 41 509 20 20
dustfree@gremi.com